Beauty obor se připravuje na EET

28.11.2016 - Profi
Nailbar_recepce

Jelikož  příjmy z provozování kadeřnického salonu, kosmetických studií či jiného poskytovatele služeb můžou plynout z různých druhů aktivit, liší se i kategorie tržeb, do kterých spadají a odkdy bude pro salony evidence tržeb povinná.

Pojďme se tedy podívat, jak připravovaná elektronická evidence tržeb (EET) zastihne celý obor krásy a wellness.

1. KADEŘNICKÉ, KOSMETICKÉ A PODOBNÉ ČINNOSTI (NACE 96.02) 💆💇

Povinnost evidovat tržby z uvedené činnosti se podnikatelů týká od 1. července 2018.

2. PRODEJ PRODUKTŮ

Pokud v salonu prodáváte i související výrobky –vlasovou kosmetiku, kosmetické produkty atd., jedná se o maloobchodní prodej, který do evidence spadne ve druhé fázi, tedy od 1. března 2017.

Netýká se to salonů v případě, že prodej sortimentu pro ně představuje minoritní činnost.

Definice minoritní činnosti

Minoritiní činnost bude Finanční správou posuzována podle těchto kritérií:

 • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
 • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně
 • nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel). Jestli má poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Podle metodiky vyvinuté Generálním finančním ředitelstvím to tedy znamená,  že pokud v salonu kromě hlavní činnosti – poskytování služeb – prodáváte doplňkově zboží, které naplňuje definici minoritní činnosti, která by evidence tržeb podléhala dříve (v tomto případě březen 2017), nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do doby, než vám vznikne povinnost evidovat tržby z hlavní činnosti, tedy od června 2018.

3. OBČERSTVENÍ

Pokud v salonu klientům účtujete za poskytnuté občerstvení a nápoje, je zapotřebí tržby evidovat v režimu EET již od 1. prosince 2016.

JAKÝCH PŘÍJMŮ SE EET TÝKÁ?

Povinnost evidovat tržby se týkají těch podnikatelů, kteří přijímají “evidované tržby”,  tedy platby v hotovosti, platební kartou anebo jiným obdobným způsobem, který představuje příjem z podnikání.

Nevztahuje se na platby, které jsou poukazovány přímo z účtu na účet anebo formou inkasa.

BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE?

Abyste mohli tržby “zaevidovat”, je zapotřebí:

 1. datové přípojení – mobilní internetové připojení anebo internet prostřednictvím wifi, které umožní v momentě přijetí platby spojit se s Finanční správou. Během 2 sekund by měl být vygenerován a zaslán identifikační kód.
 2. zařízení (přístroj) včetně softwaru anebo aplikace, která umožní tržbu zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout identifikační kód a údaje odeslat a vystavit účtenku. (Podle informací na webu finanční správy může účtenka mít tištěnou anebo elektronickou podobu - kdy bude zaslána klientovi emailem*.)

Naše aplikace Salon24 bude mít integrované řešení, které zajistí i EET. Beauty profesionálům tak odpadne nutnost pořizovat si další software. (Sledujte náš web, kde najdete aktuální informace.)

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED IMPLEMENTACÍ?

 1. REGISTRACE
 2. PŘIHLÁŠENÍ
 3. VYGENEROVÁNÍ CERTIFIKÁTU
 4. INSTALACE CERTIFIKÁTU

1. REGISTRACE

Prvním krokem je získat autentizační údaje, se kterými se přihlásíte do webové aplikace EET.

Jsou dvě možnosti, jak to udělat:

 1. osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu
 2. přes datovou schránku

Vyplníte formulář “Žádost o autentizační údaje do EET”:

Jestli datovou schránkou zatím nemáte, získáte ji jednoduše na jakémkoliv stanovišti Czech Pointu, seznam všech po celé ČR najdete zde.

2. PŘIHLÁŠENÍ

Se získanými registračními údaji se můžete poprvé přihlásit do webové aplikace EET.

➡️ Správa údajů evidence tržeb

3. VYGENEROVÁNÍ CERTIFIKÁTU

Certifikát potřebujete k tomu, aby systém identifikoval podnikatele, který mu datovou zprávu posílá.

Získáte ho po přihlášení do webové aplikace EET. Podle potřeb vašeho podnikání získáte buď jeden anebo více certifikátů (pokud máte více provozoven anebo pokladních zařízení).

4. INSTALACE CERTIFIKÁTU

Poslední krokem je instalace certifikátu, který zajistí samotnou evidenci tržeb. Postup instalace certifikátu se bude odvíjet od zvoleného typu zařízení (pokladna, počítač, tablet, smartphone) a daného operačního systému. 

......

* Poznámka: Vystavení elektronické účtenky je podle zákona v pořádku, ale podle vyjádření pracovníků Finanční správy ČR se s ní počítalo hlavně v případě, kdy celý obchod probíhá přes internet (e-shop). V případě prodeje v kamenné prodejně se k ní stavějí opatrně a teprve vyhodnocují, zda ji podnikatelům doporučí.

Tagy: #EET

+
Facebook

banner

Sociální sítě

instagram
SALON24.CZOblíbené tagy

+